E min
125 BPM
C maj
130 BPM
C♯/D♭ maj
96 BPM
F maj
118 BPM