#Electronic
128 BPM
130 BPM
140 BPM
G maj
116 BPM
E maj
130 BPM
A♯/B♭ min
126 BPM
D min
116 BPM